Статии

07 декември 18

Вашите данни говорят, а вие разбирате ли езика им?

Qlik Sense и Бизлинк ще осигурят превода им.
Вижте как с помощта на Qlik можем да анализираме данните от вашите CRM, ERP и други системи.

Живеем в ера, когато информацията е всичко, и сила и слабост. Ние от Бизлинк много добре разбираме това и сме съсредоточили усилията си върху предлагането само на качествени CRM решения за бизнеса. Наша цел е да правим мост между технологията и бизнеса. Използваме технологията за да създадем по-добри човешки взаимоотношения. Стараем се да превърнем CRM технологията в работещо бизнес решение, което създава конкурентно предимство. Клиентската удовлетвореност е един от водещите ни мотиви. Осъзнахме, че за да бъде завършен цикъла на нашите CRM услуги е необходимо да бъдат надградени с още нещо или по-точно BI платформа.
BI платформите са много мощен източник на информация, разрешаващ управленски проблеми. Ето затова включихме в нашето портфолио продуктите на Qlik.
Като фирма, която от няколко години предлага и разработва приложения за анализ и визуализация на данни на основата на Qlik Sense, бихме могли да определим проблемите, които довеждат нашите клиенти до решението за внедряване на продукта така:

  • Необходимост от цялостен и детайлен анализ на пазарната картина;
  • Необходимост от анализиране представянето на търговския екип;
  • Необходимост от анализ и управление на вътрешни процеси;

Извличайки данни от тяхната CRM или ERP система и интегрирайки Qlik Sense и с други външни източници, ние успяваме да дадем на нашите клиенти приложения, чрез които да придобият детайлен разрез върху процесите,които ги интересуват.

Един от основните казуси е детайлен разрез на пазара, по продукти, клиенти, потенциални клиенти и конкуренти. В зависимост от сферата на дейност, специфика на работа и индустрия, създаваме приложения, които могат да дадат цялостен поглед върху пазарната картина. Резултата е следене в реално време и анализ на ситуацията, възможност да се вземат решения в движение, не след края на отчетен период и да се променят стратегии.

На второ , но не и по-важност, място за всички фирми с търговски екипи е желанието да се проследява работата и представянето на търговците. Справките и приложенията, които им разработваме, могат да следят различни ключови показатели като: посещения по клиенти, телефонни обаждания, изпълнение на таргет, разрез на база клиенти, потенциални възможности за бизнес, сравнение с минали периоди, сравняване на търговците един с друг, сравнение по региони и др.

Друг стимул, който води нашите клиенти до решението да предприемат внедряване на BI продукт е по добър управленски процес. Това го постигаме като събираме данни от различните звена и ги предоставяме в прости и лесни за работа визуализации. По този начин се подобрява колаборацията между различните отдели, оптимизират се вътрешните бизнес процеси, повишава се оперативната ефективност. Само с няколко клика на мишката, мениджърите имат лесен достъп до цялата необходима информация за взимане на правилните управленски решения.

Qlik Sense е Business Intelligens решение от ново поколение. Не случайно Gartner го обявява 8 години подред за лидер сред платформите за анализ и визуализация на данни. Qlik Sense се утвърждава като водещ продукт, иновативен и уникален по своята същност модел за BI решения. Затова и ние го избрахме да бъде част от нашето продуктово портфолио.

Ако искате да разберете как ,ние от Бизлинк, можем да реорганизираме и подобрим и вашите процеси, свържете се с нашите експерти на sales@bizlink-solutions.eu и +359 899 102 153.

Мисията на Бизлинк е да създаваме мост между технологията и бизнеса.
Мотото ни е:
“The real problem is not whether machines think, but whether men do.”

Предишна публикация Следваща публикация